. 


Vijfentwintig jaar Schrijfsels, bijeenkomsten en schrijfactiviteiten in verenigingsverband, onze historie, daar mag het hoofd van de redactie over schrijven. Een eer, want ach, dat hoofd komt eigenlijk nog maar net kijken. Laten we daarom met Margreet Zwaan en Rietje Clazing, die bijna vanaf het begin lid zijn, teruggaan in de tijd. Aangevuld met gegevens uit het secretariaat en eigen ervaring van ondergetekende. Volledig? Nee. Foutloos? Vast niet.
Er was eens … ene Izaäk van Melle. Hij woonde in het West-Brabantse Standaardbuiten en was een ‘vrijetijdsschrijver’. Op zekere dag besluit Izaak een cursus ‘Creatief Schrijven’ te volgen aan de Leidse Onderwijsinstellingen (L.O.I.). Na die cursus wil hij in contact komen met andere hobbyschrijvers en plaatst daartoe een oproep in het blad van de L.O.I.

Op 20 maart 1982 organiseert hij een bijeenkomst in het Euromotel te Breda en daaruit ontstaan verschillende afdelingen: Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant, Limburg en Twente. Er blijkt veel belangstelling te bestaan voor het schrijven en al gauw zijn er 250 leden aangemeld; de landelijke Vereniging Vrienden van het Schrijven is geboren. Drie namen uit dat prille begin: Irene van Amelsfoort, Jan Boonstra en Leen van Zijderveld.
De landelijke vereniging blijkt geen lang leven beschoren en diverse afdelingen in het land gaan als zelfstandige vereniging verder, houden slechts de naam als onderling verband.
De regionale afdeling Noord-Holland besluit bijeen te komen op de eerste zaterdag van de oneven maanden.

In 1983 wordt de vereniging Vrienden van het Schrijven NH ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wordt het blad ‘Schrijfsels’ in het leven geroepen. Dat zal in de even maanden verschijnen. Janny Herfst (lid geworden in maart ‘83) is voorzitter, Jan Boonstra secretaris/penningmeester en Anton R.Vinke bestuurslid. Jan en Janny verzorgen ook de Schrijfsels.
De contributie bedraagt F 5,-- per maand. De bijeenkomsten worden in Zaandam, bij de secretaris thuis, gehouden.
Margreet Zwaan heeft zich samen met Maya Reinderman en Veronica Garrelds op 15 oktober 1983 per brief opgegeven. Zij heeft zelfs nog een ledenlijst van die oktobermaand waarop 29 leden vermeld staan en herinnert zich Sini Liebelt als de alleraardigste dame die destijds de koffie en de broodjes verzorgde. Veronica kennen we nu nog steeds als trouw lid dat sinds een paar jaar onze Schrijfsels helpt corrigeren. Ook Janny Herfst is tot op heden nog altijd lid van de vereniging. Lees ook haar jubileumbijdrage in de Schrijfsels, waarin een stukje voorgeschiedenis.

In het voorjaar van 1985, twee jaar na oprichting, wordt besloten een bloemlezing van de vereniging uit te geven, met als titel: ‘Een handvol zand’. Op 1 juni staan we met een kraampje op de markt bij De Vest in Alkmaar.
Het bestuur bestaat uit: Janny Herfst voorzitter, Jan Boonstra penningmeester, Anny Bakker bestuurslid. Een secretaris is er (nog) niet. In augustus wordt Hanneke Toorenent (reeds lid vanaf mei 1982), als vicevoorzitter aan het bestuur toegevoegd.
Contributie voor het lidmaatschap is F 40,— en voor een abonnement op Schrijfsels F 25,—.

Er is een optreden in februari 1986 met ‘komische sketches’ in De Vest door Maja Reinderman, Abeltje Bakker-Boerstra, Margreet Zwaan en Veronica Garrelds.

In april 1987 komt de tweede bundel uit: ‘Met bloemen en champagne’.
In juni wordt Hanneke Toorenent voorzitter, Jan Boonstra blijft penningmeester, Anny Bakker bestuurslid en Marion Boskemper wordt als lid aan het bestuur toegevoegd.
In juni 1988 gaat Anny Bakker uit het bestuur, in oktober wordt Jan Boonstra secretaris en Ivonne Slippens penningmeester.
Op 24 september wordt er een Voordrachtavond gehouden in de N.H. Kerk te Sint Pancras met blokfluit en zang.

Een derde bloemlezing wordt uitgebracht in het najaar van 1989, met de titel: ‘Uit de schaduw’.
In februari
1990 verdwijnt Marion Boskemper uit het bestuur, in juni neemt Ivonne Visser uit Santpoort-Zuid deze plaats in en Maja Reinderman wordt 2e secretaris. Zondag 25 november houdt de vereniging een Voorleesmiddag in de Zuider Vermaning, te Westzaan.
In oktober
1991 wordt Maja Reinderman secretaris en in december wordt Rietje Clazing bestuurslid. Nico Kreuk neemt in dat jaar het penningmeesterschap over van Yvonne Dijkema.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan wordt op 3 mei 1992 ‘De Speeldoos’ in Zaandam afgehuurd. Onder het thema ‘Taalvaria’ kunnen zowel leden als publiek deelnemen aan diverse workshops. Zoals: toneelschrijven - Gerard Kooistra en creatief schrijven - Simon Vinkenoog. Er zijn informatiestands van andere literaire organisaties, er is cabaret en Max Dendermonde. De kinderen worden vermaakt met een verhalenverteller en poppenkast. ‘s Avonds is Herman Pieter de Boer aan het woord, waarna een optreden van Lenny Kuhr met gitarist Freek Dicke.
In september komt de bloemlezing ‘Venster in de tijd’ uit. Aan het einde van dat jaar verhuizen de verenigingsbijeenkomsten naar Buurthuis De Haven, nog steeds in Zaandam. We tellen maar liefst 91 leden.
In november is er weer een Voorleesmiddag in de Zuider Vermaning. De voordrachten worden deze keer afgewisseld met Franse chansons door een zanggroep.

Jubileum 1993. Afdeling Noord-Holland en de Schrijfsels bestaan 10 jaar. Om dat te vieren kunnen leden verhalen en gedichten opsturen die onder nummer worden geplaatst in het februari– t/m augustusnummer. De lezers mogen de drie beste verhalen en drie beste gedichten kiezen. De inzendingen met de meeste stemmen worden voorgelezen tijdens de voordrachtmiddag in december. In april treedt Jan Boonstra af en wordt Marjan Schermer bestuurslid. Penningmeester Yvonne Dijkema wordt opgevolgd door Nico Kreuk. Dankzij een subsidie van het Anjerfonds kan de vereniging op 21 juni twee computers aanschaffen. Juli: literaire middag in Beeldentuin Akersloot. In oktober hebben we een stand op de vrijetijdsbeurs ‘Hobby 80’ te Haarlem.

Sini Libelt, onze gastvrouw in het wijkgebouw De Haven te Zaandam waar de bijeenkomsten worden gehouden, wordt opgevlgd door Pim Zwaan. Toneelregisseur Okke Emmers geeft op de bijeenkomst van 7 November voordrachtles.
Op 19 december 1993 wordt er een Voordrachtmiddag gehouden in het Remonstrantse schuilkerkje aan het Fnidsen te Alkmaar. De toegang is f. 5,—. Wat men dan nog niet weet is dat dit, wegens groot succes, dè jaarlijkse traditie wordt.

Het is 1995. De bijeenkomsten verhuizen naar De Vrije School Oudorp te Alkmaar en in april verschijnt de vijfde bloemlezing: ‘Latente zwanen’. Margreet Zwaan maakt een spandoek met onze naam er op. Literaire middag/avond in beeldentuin Akersloot. We doen mee aan Manifestatie Kustlijn te Hoorn.
‘Poëetmaal’ op 17 mei
1997: vierentwintig uur poëzie van dichters uit het vrije circuit en professionals, in combinatie met eten. Dit bijzondere poëziefestival vindt plaats in de Grote Kerk te Alkmaar. Naar aanleiding hiervan verschijnt een bundel met bijdragen van onze verenigingsleden: ‘Proeven van poëzie’. Literaire middag/avond in het Mini-theater in Haarlem.

Het 15-jarig bestaan van de vereniging in 1998 wordt met de leden gevierd door een bezoek aan een museumwinkel in Noord-Scharwoude te brengen met een workshop ‘Schrijven’ en een lunch. In april neemt Erna Heyblom het secretariaat over van Maja Reinderman.

In 1999 krijgen we een uitnodiging om een script te schrijven voor een Audiovisuele Club. Daartoe wordt een workshop ‘Filmscenarioschrijven’ gehouden op 16 en 23 oktober. In de krant staat een artikel over Vrienden van het Schrijven met een foto van Nico Kreuk met zijn bundel poëzie ‘Unique’ en een sculptuur, met dezelfde naam, van zijn hand.
In het jaar
2000 wordt ondergetekende lid van de vereniging en kan uit eigen ervaring een en ander vermelden.

Dan is het 2000, millenniumjaar. Er wordt over geschreven en gedicht, ook bij de Vrienden.
Voorzitter is Hanneke Toorenent, Marjan v.d. Vegte-Schermer vice-voorzitter, Reina Beuving secretaris, Nico Kreuk penningmeester, Rietje Clazing is bestuurslid. Redactie: Nico van den Raad en Jan Veenstra.
Leden van de vereniging doen in mei mee aan het driedaagse Alkmaarse festival ‘De Ontregeling’, een grootschalig literair project van Stichting De Kunst op verschillende karakteristieke locaties in Alkmaar. We staan op de boekenmarkt in Hoorn. Er is een literaire middag/avond in beeldentuin Akersloot. Op twee weekeinden, 9 t/m 17 september, wordt de manifestatie ‘Beeldend Schrijven’ in de Pancratiuskerk in Oosterblokker gehouden met voordrachten, een workshop ‘Presentatie’, muziek, schilderijen en beelden/objecten. We komen voortaan bijeen op een nieuwe locatie: de ‘Blije Mare’ in Alkmaar-Noord. Natuurlijk is er in november weer een voordrachtmiddag in het sfeervolle kerkje te Alkmaar. De nominatiebundel heet dan ook: Fnidsen 2000. In december vindt de Filmfestivalpremière, waarvoor onze leden de scripts hebben aangeleverd, plaats in ‘De Slof’ te Beverwijk. Het decembernummer ziet er door een nieuw redactielid, Reina Beuving, professioneler uit.

In 2001 wordt er een serie van drie speelse workshops ’Presentatie’ gegeven door Marjo Dames. Er worden weer scripts geschreven voor het filmfestival in het Kennemer Theater te Beverwijk. De jaarlijkse schrijfwedstrijd heeft als besluit de Voordrachtmiddag in het Fnidsen. Titel van de nominatiebundel: Op visite. Het redactieteam bestaat uit Reina Beuving, Jan Veenstra en Henk Breeuwsma; in december wordt Jan Veenstra wegens verhuizing vervangen door Lucy Steen.
Van september
2002 tot februari 2003 geeft docent Gerard Beentjes een serie van zeven workshops ‘Van Sonnet naar Ostaijen’ over alle vormen van poëzie. Een lange tocht door letterland levert weer een nominatiebundel op voor de Voordrachtmiddag, genaamd ‘De Reis’.

Op 1 maart 2003 is de ‘aangeklede’ eindpresentatie van de workshop
van Gerard Beentjes, met muziek. Er komt een dichtbundel van uit: ‘Met Beentjes en snelle voeten over vele smalle paden der poëzie’.
We nemen afscheid van voorzitter Hanneke Toorenent (18 jaar bestuur) en vice-voorzitter Marjan Schermer (10 jaar bestuur). In juni komen Ad Koenraadt en Gerda Rodrigues het bestuur versterken.
Er worden ansichtkaarten ontworpen door Rietje Clazing met gedichten van 4 regels, door de leden gemaakt. Dick Kortekaas geeft een workshop ‘Presenteren’.
Op 2 november 2003 wordt het twintigjarig bestaan van de vereniging gevierd in de Blije Mare met declamator Iwan de Groot, we doen een schrijfopdracht, Dick Kortekaas draagt twee keer een verhaal voor, we spelen een woordspel en de dag wordt opgeluisterd door zang en muziek van Anja van Vliet. Anne Zijlstra neemt een paar maanden het secretariaat over van Reina, na de zomer wordt het (tot op heden) verzorgd door Dorothé Rodenburg.
Voordrachtmiddag oude stijl in het Fnidsen met het bundeltje ’Vluchtig’. Door de heer Özkan Golpinar wordt in vier bijeenkomsten de workshop ‘Monologen schrijven’ gegeven. Andere activiteiten: Nationale gedich-tendag Haarlem, Poëzie in Vredeburg Limmen, voordracht op landgoed Elswout. Anne Zijlstra ontwerpt een nieuw logo voor de vereniging.
wordt
2004 Zes workshops ‘Spannende verhalen schrijven’ gaan onder leiding van Irene Scheltes van start. Zondagavond 6 juni 2004 lezen tien acteurs de monologen die zijn geschreven tijdens de workshops ‘En ze spraken vreemde talen…’. Het is een succesvolle presentatie voor een enthousiast publiek! Dick Kortekaas geeft een curus ‘Presentatie’ in twee afleveringen. Extra in verschillende steden: voordrachten Nationale gedichtendag, literaire café’s, kunstfietsroute, interviews en voordrachten bij radio-omroepen.
Speciaal zijn de voordrachten in het centrum van Alkmaar ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van deze stad voor het 6 meter lange ‘Panorama’.
Dat is een 'schilderij' dat de geschiedenis van Alkmaar weergeeft. Gemaakt door, gemaakt voor en gemaakt uit Alkmaarders, want het bestaat uit 30.442 digitale foto's, portretten van inwoners uit alle buurten.
Er wordt genoten van het schrijversdiner. En de genomineerden van de jaarlijkse schrijfwedstrijd van de vereniging dragen hun verhalen weer voor in het door kaarsen verlichte schuilkerkje waar zand op de planken vloer ligt. De naam van de bundel: ‘Contact’.

In februari 2005 start ondergetekende (Ina Stel) moedig met het in elkaar zetten van de Schrijfsels. Staand op de schouders (lees: steunend op de opzet) van mijn voorganger Henk Breeuwsma, besluiten redactie en bestuur een paar rubrieken aan het tijdschrift toe te voegen en om de kaft in kleur te laten drukken. Door verandering van drukkerij geeft dat geen extra kosten. Er is een presentatie bij Stichting de Kunst van de ‘Spannende verhalen’, die zijn gebundeld als: ‘Er hangt iets in de lucht…’. In het najaar start onder leiding van Irene Scheltes een reeks workshops ‘Autobiografisch schrijven’ die doorloopt tot in 2006. Naast voordrachten, op diverse locaties, bij verschillende gelegenheden, nemen we deel aan de expositie ‘60 Jaar bevrijding’ in Uitgeest. Geïnspireerd door en samen met onze verhalen en gedichten stellen kunstenaars, beeldhouwers en fotografen hun kunstuitingen tentoon.

We hebben nu zelfs een eigen website. Het redactieteam bestaat uit: Nina Barhorst, Veronica Garrelds, Anja Maas en Ina Stel. Het bestuur is ongewijzigd.
Veel voordrachten worden gehouden bij de opening van de tunnels van station Uitgeest. Genomineerden dragen in november weer voor in het schuilkerkje, met in de hand ‘Een kom vol licht”
(nominatiebundel).

2006 De cursus ‘Autobiografisch schrijven’ wordt afgesloten met een presentatie bij Stichting de Kunst. De bundel hiervan heet: ‘t Leven, ‘n verhaal’. Behalve de voordrachten die net als vorig jaar overal gehouden worden, maken verschillende leden gedichten gekoppeld aan schilderijen. In Heerhugowaard worden deze geëxposeerd.

We nemen deel aan de Dichterslijn in Haarlem. Ook hangen er gedichten van de Vrienden in het Gemeentehuis van Uitgeest waar een tentoonstelling is over het spoor. Deelname aan de jaarlijkse schrijfwedstrijd levert de bundel ‘Dissonant’ op.

2007 Alle bijzonderheden van het afgelopen jaar kunt u lezen in het Secretarieel verslag van Dorothé Rodenburg in de komende Schrijfsels.

Hier en nu, in april 2008 neem ik mijn redactiepetje even af voor degenen die aan de wieg van onze schrijfvereniging stonden. Alles ging toen wel wat anders, al was het maar dat alle kopij uitgetypt moest worden. Niks mailbox waaruit de schrijfsels van de leden zomaar op je scherm verschijnen, geen floppies of schijfjes waarop je deze kunt opslaan en ordenen. Geen computerprogramma waarmee je een mooie lay-out kan maken en geen email waarmee je het tijdschrift zonder kopiëren, envelop of postzegel, kunt verzenden naar de drukkerij. (Dat gebeurt als PDF bestand, zodat derden niets aan de inhoud kunnen veranderen).

Bedankt Izaäk en alle voorzitters, penningmeesters, secretarissen, redactie- en bestuursleden. Dankzij  jullie kunnen we dit 25-jarige bestaan vieren.
Maar, zonder leden geen vereniging, dus ook een applaus voor uzelf!

Ina Stel
redactie SchrijfselsDe Oprichter schrijft

Als antwoord op de uitnodiging die wij in 2008 verstuurden naar de oprichter van onze vereniging Izaäk van Melle, ontvingen wij de volgende brief:
Beste Dorothé,
Goed te horen dat na vijf en twintig jaar het schrijven nog zo leeft. Eigenlijk is dat nooit anders geweest. Destijds is er met veel enthousiasme gereageerd op het initiatief en zijn er inderdaad overal in het land verenigingen ontstaan. Een tijd lang is er een soort landelijke overkoepeling geweest. Maar aangezien ik alle reiskosten, postzegels etc. etc. zelf moest betalen en in wezen de hobby van een ander zat te financieren, hield dat na twee jaar op. Daarna is er nog minder communicatie geweest. Ik weet dat in Den Haag, Breda, Limburg en Twente nog lange tijd een vereniging is geweest. Maar anderen veranderden hun naam en verdwenen uit het blikveld. Zo was er in Breda een stroming die na mijn ‘verdwijning’ de zaak meteen elitair maakte. Helaas ontbrak de kwaliteit om dat ook waar te kunnen maken.
Het is mijn streven geweest om de “hobbyschrijvers” te verenigen. Ik heb daar nooit een kwaliteitslabel aan willen hangen. Domweg omdat mensen die ‘echt’ kunnen schrijven er toch wel komen. Maar er blijven een heleboel mensen over die graag schrijven, maar daar blijft het bij. Niet omdat ze slecht zijn, maar er is een beperkte uitgeversmarkt.
Per definitie is een schrijver een typisch geval. Je doet het in je eentje. En hoewel er velen zijn (het aantal wordt onderschat) valt het verenigen van deze eenlingen niet mee. Zowel plaatselijk niet (er waren veel meningsverschillen) als landelijk niet. Ik herinner mij de uitspraak van een vertegenwoordiger uit Limburg: “Onze geestelijke inbreng is zo groot dat we geen contributie hoeven te betalen…” Helaas waren daar geen postzegels van te kopen.
Toch wil ik niet van een mislukking spreken, want het feit dat jullie nog bestaan zegt het tegendeel. Bovendien zijn een aantal mensen zich bewust van hun mogelijkheden geworden en hebben soms binnen het schrijven een middel van bestaan gevonden. Op zich was dat géén doel, maar wel leuk om te constateren.
Vanzelfsprekend schrijf ik zelf ook (weer). Weer, omdat ik toen geen tijd had om zelf te schrijven. “Goud op snee” zit er voor mij niet in omdat mijn literaire kwaliteiten onvoldoende zijn. Toch bestaat 80% van mijn (betaald) werk uit schrijven. Er zijn meer wegen die naar Rome gaan.
Het ontstaan van de “Vrienden” is wellicht bekend. Ik volgde destijds een cursus “creatief schrijven” bij de LOI. Het leek mij leuk om ervaringen van het schrijven uit te wisselen. In het blad “Lei” werd een stukje gezet waarop een paar mensen reageerden. Leen van Zijderveld en Jan Boonstra waren de eersten. Leen kwam uit Middelburg, Jan uit Zaandam. Zelf woonde en woon ik in Brabant. Dat was te ver uit elkaar om er echt iets aan te hebben, want we wilden graag persoonlijke contacten. Ik heb toen een persbericht geschreven en daar is enorm op gereageerd. Eerst de lokale kranten, later werd het een landelijke reactie van kranten, radio en TV. Er is toen in Breda een bijeenkomst belegd waar we ons konden verheugen in een grote opkomst. En zo is het balletje gaan rollen en de pen gaan schrijven. Er waren iets van 12 initiatieven overal in het land. Een paar gingen meteen zelfstandig en onder een andere naam, maar zoals Den Haag heeft het 10 jarig bestaan gehaald. Bij mijn weten zijn jullie nu nog de enige met de ‘oude’ naam.
Helaas zitten jullie iets te ver uit de buurt om zomaar even langs te komen. Toch hartelijk dank voor de uitnodiging. Als jullie meer details willen weten hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,

Izaäk van Melle

Home. Bijeenkomsten. Schrijfsels. Schrijven is voor mij.... Tips. Fotoalbum. Geschiedenis. Word lid!.
secretaris: e-mail: klik hier